تبلیغات تبلیغات محیطی تبلیغات اینترنتی تبلیغات دیجیتال تبلیغات موثر
فرم درخواست پروپوزال مبنانگار

فرم درخواست پیشنهاد RFP

پرسشنامه درخواست پیشنهاد شامل شش مرحله است (۱٫ اهداف شرکت ۲٫ ویژگی های محصول ۳٫ ویژگی های بازار ۴٫ استراتژی های ارتباطی  ۵٫ فرآیند های اجرایی ۶٫ پیش نمایش پرسشنامه)

لطفا تمامی اطلاعات درخواستی را به دقت وارد نمایید.